Prejsť na obsah Textová verzia
UIAM
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 Materiály k predmetom
 .:[Špecializované robotické systémy]:.
 .:[Roboty a manipulátory]:.
 .:[Vývojové prostredia]:.
 .:[Vývojové prostredia]:.externé štúdium
 .:[Materiály a oznamy pre diplomantov]:.
 .:[Programovacie jazyky]:. externé štúdium
 .:[Programovanie priemyselných regulátorov]:.
 .:[Riadenie projektov]:.
 .:[Informačné technológie]:.
 .:[Informačné technológie II]:.
 .:[IMR]:.
 .:[Počítačové siete]:.
 .:[Počítačom integrovaná výroba]:.
 .:[Počítačová architektúra a operačné systémy]:.
 .:[Projektovanie riadiacich systemov]:.
 .:[Inžinierstvo návrhu riadiacich systémov]:.
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU,  J.Bottu 25, 917 24 Trnava, tel.: +421 906 068 409 (sekretariát)